Вхід
 

Особистий кабінет

Реєстрація

ПІБ
Телефон
Email
Логин
Придумайте пароль
*Пароль повинен містити не менше 8 символів Повторіть пароль

*Для початку роботи з пристроєм встановіть програму


MyBeacon App:
 

Користувальницька угода

ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – «Офертою») ФОП ОБУХОВСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ (надалі за текстом – Виконавець), що діє на підставі Свідоцтва державну реєстрацію, яка адресує дану оферту – пропозицію укласти Договір про надання послуг фізичним особам (надалі за текстом - Замовник), які бажають отримати відповідні послуги.
Для того щоб укласти Договір про надання послуг (надалі за текстом - Договір) Замовник повинен здійснити акцепт, тобто надати свою згоду на укладання договору на умовах, викладених в оферті з попередньою реєстрацією на сайті – https://stat.beacon.org.ua (Замовник несе повну відповідальність за правильність та актуальність інформації наданої при реєстрації). Акцептом даної оферти є повне та безумовне прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг за перший місяць їх споживання. З моменту оплати послуг Замовник автоматично приймає умови даного Договору, і данний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.
При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Виконавець може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає послуги з оброблення технічних та навігаційних даних, отриманих з обладнання Замовника, консультації з питань використання системи «Gelios» (надалі – «Послуга»), а Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати за Послуги відповідно до умов Договору.
1.2. Послуга надається на території України, у зонах, які доступні для приймання сигналу GPS-пристроєм, в яких надається послуга передачі даних через GPRS оператора стільникового зв’язку. Надання послуги за межами України здійснюється за окремим тарифом.
1.3. Сторони узгодили наступне тлумачення термінів:
1.3.1. Технічні та навігаційні дані – сукупність закодованої відповідним чином інформації, яка містить відомості про час, місцезнаходження, координати об’єкта, на який встановлено обладнання Замовника, а також інші відомості про стан об’єкта Замовника, які фіксується обладнанням Замовника.
1.3.2. Обладнання - GPS пристрій спостереження за рухомими об’єктами.
1.3.3. GPS (Globаl Роsitioning System) - супутникова навігаційна система визначення географічних координат.
1.3.4. GPRS (General Packet Radio Service) — «Загальний сервіс пакетної радіопередачі ») - стандарт, який використовує не зайняту голосовим зв'язком смугу частот для передачі інформації.
1.4. Для передачі даних від Обладнання до Серверу, Виконавець використовує сим карту мобільного оператора LifeCell з тарифним планом 3G IoT Оптимальный. та місячною платою 15 гривен. Поповнення плати за мобільний зв'язок проходить автоматично, при оплаті послуг за цім Договором, і входить а ціну Послуг.
2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1. Зареєструвати обладнання, що належить Замовнику, у комп’ютерній системі «Gelios».
2.1.2. Контролювати за обробленням даних програмним забезпеченням, захистити сервер та інформацію від стороннього втручання та пошкоджень.
2.1.3. Забезпечити зберігання копії навігаційних даних на сервері Виконавця не менше ніж протягом 60 календарних днів. При цьому Виконавець не несе відповідальності за знищення даних з серверу не з його вини, зокрема (але не виключно) через форс-мажорні обставини, технічні збої, пошкодження, що виникли внаслідок дій третіх осіб.
2.1.4. Передати Замовникові інструкції з користування програмним забезпеченням системи «Gelios» та надати інформатизаційно-консультаційні послуги з технічного супроводу використання програмного забезпечення.
2.1.5. Своєчасно повідомляти Замовника про зміну вартості Послуг, шляхом надіслання смс-повідомлення, електронною поштою або повідомленням на сайті – https://beacon.org.ua/ про відповідні зміни. Термін інформування про зазначені зміни має бути не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до набрання чинності цих змін. У випадку недосягнення згоди відносно зміни ціни, Сторони можуть односторонньо розірвати даний Договор.
2.1.6. Зберігати конфіденційність відомостей про Замовника в межах передбачених чинним законодавством України і вказівками Замовника.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Розірвати даний Договір при неодноразовому (два і більше разів) невиконанні Замовником своїх зобов’язань за Договором, зокрема (але не виключно) за несвоєчасні оплати за Послуги.
2.2.2. Змінювати вартість послуг, попереджаючи Замовника не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до набуття чинності нових тарифів.
2.2.3. Виконавець має право тимчасово (не більше ніж на 5 робочих днів та не більше одного разу на місяць) припинити надання інформаційних послуг у зв'язку з технічним обслуговуванням сервера, без будь-яких компенсації Замовнику.
2.2.4. Не надавати технічні та навігаційні дані, отримані з обладнання Замовника, та консультації третім особам без згоди на те Замовника, за винятком осіб, письмово уповноважених на це Замовником, а також випадків, передбачених чинним законодавством України.
2.2.5. При відсутності передплати за поточний місяц з боку Замовника, призупинити надання Послуг та доступ до системи «Gelios» без будь-яких попереджень до Замовника, до повного погашення Замовником заборгованості за Послуги. Проте, плата за надані послуги за цей період нараховується в повному обсязі.
2.2.6. При наявності заборгованості з боку Замовника за надані послуги більш як на 1 місяць, відключити Замовника від послуги з оброблення технічних та навігаційних даних. При цьому Договір вважається розірваним.
2.3. Замовник зобов’язаний:
2.3.1. Дотримуватись правил користування програмним забезпеченням і Обладнанням.
2.3.2. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати передплату Послуг до 5-го числа поточного місяца згідно умов даного договору.
2.3.3. Підтримувати Обладнання у технічно справному стані, у разі його пошкодження негайно інформувати про це Виконавця.
2.3.4. Пройти реєстрацію на сайті https://stat.beacon.org.ua та має право на отримання інформації (консультацій) щодо роботи Обладнання.
2.3.5. Повідомляти (у тому числі наклеювати відповідні застереження на транспортні засоби) та отримувати згоду від власників транспортних засобів, водіїв транспортних засобів, пасажирів щодо встановлення Обладнання на транспортному засобу та у подальшому на отримання інформації щодо руху транспортних засобів, кількості використаного палива, з можливістю аудіо та відео фіксації. Вживати всі інші дії та формальності, спрямовані на уникнення негласного отримання інформації.
2.4. Замовник має право:
2.4.1. У випадку невиконання Виконавцем (два і більше разів) своїх обов'язків, передбачених цим Договором, розірвати Договір.
2.4.2. Додавати, або видаляти Обладнання з Серверу за допомогою Особистого кабінету.
2.4.3. Використовувати свою сим карту мобільного оператора. При цьому, мінімальний обсяг послуг повинен бути наступний (30МБ GPRS, 30 SMS, наявність голосового виклику).
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем, нараховуються за місяць за кожну одиницю Обладнання 80 гривен. В вартість послуг входить оплата мобільного зв’язку для передачі даних з Обладнання до Серверу в сумі 16,00 гривень.
3.2. При реєстрації Обладнання нараховується вартість послуги за кожний місяц.
3.3. Замовник до 5го числа здійснює попередню оплату Послуг на поточний місяць. 
3.4. Оплата послуг здійснюється на розрахунковий рахунок UA72 351533 00000 26004052105730, за допомогою системи Приват24, або на сайті https://stat.beacon.org.ua/. 
3.5. Замовник може передплатити послугу/послуги Виконавця за будь-який майбутній період часу. Така передплата буде враховуватись по мірі надання послуги/послуг відповідно до цін, діючих на момент такого врахування. 
3.6. Інші тарифи на послуги Виконавця:
1. Збереження налаштувань, сімкартки та даних на сервері при тимчасовому відключенні 50,00 за одиницю обладнання кожний місяц. 
2. Зміна налаштувань 50,00 за кожну зміну. Зміна налаштувань у комп’ютерній системі «Gelios». Проводиться на підставі заявки від Замовника. 
3. Виклик фахівця 450,00, в який включено виїзд Виконавця до Замовника (у випадку виходу з ладу обладнання з вини Замовника) для діагностування та виконання ремонтних робіт. В вартість послуги не включені вартість проїзду та проживання фахівця.
4. ПОПОВНЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
4.1. Замовник за допомогою сервісу поповнення мобільного зв’язку від Приватбанку, має можливість поповнити мобільний номер, використовуємий в Обладнанні, на вільну суму. Номер мобільного вказується Замовником при активації Обладнання, та відображається в відповідному вікні особистого кабінету в закладці Обладнання.
4.2. Сума поповнення не є оплатою за Послуги, та використовується виключно в випадках збільшення трафіку, чи при використанні картки Замовника.
4.3. Послуга оплачується виключно з сервісу Приват24.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін умов даного Договору, така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Претензії щодо якості наданих послуг приймаються протягом 3-х днів після закінчення місяця, в якому ця послуга надавалася. Претензії приймаються на сайті https://beacon.org.ua/ або по електронній пошті info@beacon.org.ua
5.3. Виконавець не бере на себе зобов'язання по охороні Обладнання і не несе відповідальності за його схоронність.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за відсутність, або неякісний зв'язок з Замовником, викликаний ушкодженням
мобільних телефонних терміналів або відсутністю зв'язку за зоною покриття, а також з інших причин, які виникли не з вини Виконавця.
5.5. Виконавець не відповідає за своєчасність і повноту передачі сеансів зв'язку, які здійснюються оператором стільникового зв'язку.
5.6. Виконавець не несе відповідальності за порушення зобов'язань у разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали до моменту надходження даних на сервер Виконавця та/або втрати даних, які настали в період оброблення даних від сервера Виконавця.
5.7. Виконавець не надає послуг передачі даних і не несе відповідальності за якість їх надання. Дані отримуються автоматично сервером Виконавця, мережами GSM і Internet та повертаються Замовнику в тому ж порядку.
5.8. При недотриманні строків оплати за договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день та за весь строк такого прострочення.
6. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Уся інформація, яку Сторони отримали одна від одної у ході виконання умов даного Договору (крім загальновідомої, що міститься у офіційних відомостях, веб-сайтах Сторін та інша), складає конфіденційну інформацію, у тому числі щодо наданих послуг.
6.2. Інформація, передані дані для надання послуг, а також документи, створені в результаті надання послуг , не підлягають розголошенню , а також будь-якій передачі третім особам, крім випадку отримання на це згоди від іншої Сторони за Договором.
6.3. Інформація та документація можуть бути надані лише представникам відповідних компетентних органів за письмовим запитом у випадках , передбачених чинним законодавством України та/або за письмовою згодою іншої Сторони.
6.4. Дана згода на обробку персональних даних розроблена у відповідності до положень чинного законодавства України. 6.5. Всі особи, які заповнили відомості, що становлять персональні дані на даному сайті, а також які розмістили іншу інформацію позначеними діями, підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних.
6.6. Під персональними даними громадянина розуміється нижчезазначена інформація: загальна інформація (ім'я, прізвище, адреса електронної пошти та телефон); відвідувачі сайту направляють свої персональні дані для отримання доступу до безкоштовних матеріалів,для отримання інформаційних листів про пропозиції компанії, в тому числі і про пропозиції третіх осіб.
6.7. Громадянин, приймаючи дану згоду, висловлює свою зацікавленість та повну згоду. Обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення.
6.8. Громадянин гарантує: інформацію, надана ним, є повною, точною та достовірною: при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена громадянином по відношенню до себе особисто.
7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, повинні вирішуватися шляхом проведення відповідних переговорів. При цьому Сторони встановили, що досудове врегулювання спорів не є обов’язковим.
7.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються згідно з чинним законодавством України у відповідному суді.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір вступає в силу з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором та Додаткових угод до нього. 
8.2. У випадку відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну даного Договору за 30 календарних днів до моменту закінчення строку дії Договору він вважається продовженим щоразу на наступний календарний рік на тих же умовах, які були ним передбачені.
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Будь-яка Сторона за цим Договором звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до даного Договору на період дії обставин непереборної сили, а саме: стихійні лиха, аварії, бойові дії та війни, страйки, масові заворушення та хвилювання, акти органів державної та місцевої влади, що унеможливлюють виконання даного Договору, неможливість надання послуг внаслідок відсутності технічних можливостей. Сторона, яка піддалася дії обставин непереборної сили має право на подовження строку виконання свого обов’язку за умовами даного Договору на строк дії таких обставин, при цьому якщо строк дії таких обставин продовжується більш ніж 3 (три) календарні місяці поспіль, інша Сторона має право на одностороннє розірвання даного Договору шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення, після чого Договір вважається автоматично розірваним.
9.2. Сторона, яка підпала під дії обставин непереборної сили, зобов’язана на протязі 5 (п'яти) робочих днів з дня коли їй стало відомо про форс-мажорні обставини сповістити про це іншу Сторону за Договором з послідуючим обов’язковим наданням підтверджуючих документів виникнення відповідних форс-мажорних обставин отриманих у уповноважених органів. Сторона позбавляється права посилання на форс-мажорні обставини у випадку недодержання умов даного пункту Договору.
9.3. У випадку розірвання Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин, Замовник сплачує Виконавцю вартість фактично наданих послуг.
10.ІНШІ УМОВИ
10.1. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що Виконавець має право залучати до надання послуг третіх осіб, залишаючись відповідальним за діяльність третіх осіб. При цьому, згода Замовника щодо залучення третіх осіб Виконавцю не потрібна.
10.2. У випадку зміни будь-яких реквізитів (банківських, поштових та інш.), Сторона, у якій відбулися відповідні зміни, зобов’язана письмово або електронною поштою сповістити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту проведення такої зміни реквізитів.
10.3. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін шляхом підписання та скріплення їх печатками, якщо такі є, відповідного документу, який би свідчив про зміну або доповнення умов даного Договору та який у послідуючому буде являтися невід’ємною частиною даного Договору.
10.4. Сторони за цим Договором дійшли згоди, що кожна з них надає згоду щодо обробки своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року № 2297-VI, який набув чинності «01» січня 2011 року (далі по тексту - «Закон № 2297-VI»). Сторони розуміють, що уся надана інформація стосовно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб'єктами згоди на обробку та використання відповідно до чинного законодавства України персональних даних, а також ознайомлення зазначених суб'єктів зі своїми правами відповідно до ст. 8 Закону № 2297-VI.
10.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.
10.6. Місцем укладання цього договору є м. Харків, Україна.

11. ЮРИДИЧНА АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець:
ФОП ОБУХОВСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
61058, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, буд.57
UA72 351533 00000 26004052105730
ІНН
3133102774.
 
Адреса розміщення в мережі Інтернет: http://beacon.org.ua